Nyelvváltás
Megelőzni a vízválságot
Küldés e-mailben Facebook Twitter Nyelvváltás
Megelőzni a vízválságot

A víz az úr

A Budapesti Víz Világtalálkozó jövőképe

Új világrend

Új világrend van születőben: a klímaváltozás világrendje.

Az emberi civilizáció által előidézett globális felmelegedés messze ható kihívásainak túlnyomó többsége elválaszthatatlan a víztől. Az egyre szélsőségesebbé váló időjárás, valamint a felszíni és felszín alatti vizeket érő súlyos környezetszennyezés következtében Földünk vízháztartásának sérülékenysége napról napra nő.

Korunk három legsúlyosabb megoldásra váró sorskérdését ennek következtében a kevés víz drámája, a sok víz drámája és a szennyezett víz drámája jelenti.

Míg a 20. század utolsó évtizedeit a fosszilis energiahordozók véges volta miatti aggodalom jellemezte, mára világossá vált, hogy világunk stabilitását nem egy globális olajválság, hanem a világszerte mind szélsőségesebb formában jelentkező vízválságok fenyegetik a leginkább. Ebben a folyamatban reményt a probléma felismerése, a megoldásért való összefogás és a felelős cselekvés nyújt mindannyiunknak.

A 21. század a víz évszázada

A Budapesti Víz Világtalálkozó célja, hogy a világ politikai, gazdasági, pénzügyi és tudományos döntéshozóinak figyelmét a vízválság megelőzésére irányítsa. Ahol pedig már nem elkerülhető a válság, ott annak kezelésének, azaz a túlélésnek a lehetőségeit kell jól megérteni.

Az első, 2013-ban megrendezett világtalálkozó kidolgozta azt a javaslatot, hogy a vízgazdálkodás terén mit kellene elérni a világnak 2030-ra. A BWS javaslata szolgáltatta az ENSZ által 2015-ben elfogadott, vízzel kapcsolatos Fenntartható Fejlődési Cél alapját. A második, 2016-ban megrendezett budapesti tanácskozás pedig abban jelentett mérföldkövet, hogy a vízgazdálkodás terén hogyan lehet megvalósítani a 2030-ig elérni kívánt fenntarthatósági fordulatot. Ennek része volt a vízgazdálkodásba irányuló befektetések újragondolása is. A budapesti javaslat beépült a Világbank elnöke és az ENSZ főtitkára által összehívott Vízügyi Elnöki Testület javaslat-csomagjába is.

A 2019. október 15–17. között megrendezésre kerülő Budapesti Víz Világtalálkozó központi kérdése abból a felismerésből fakad, hogy az eddig megtett lépések, bár nélkülözhetetlenül szükségesek, de még mindig nem elégségesek ahhoz, hogy a napjainkat és jövőnket egyaránt mind súlyosabban érintő vízválságok eszkalálódása megelőzhetővé váljon. Így őszintén szembe kell nézni a vízválságok gyakoribbá válásával; ahol lehet megelőzésükkel, vagy a hatásaik tompításával.

Az ezredforduló óta megfigyelhető folyamatok egyértelművé teszik, hogy a 21. század a víz évszázada.

Minden csepp számít

Kiszáradó tavak és folyók, soha nem látott méretű árvizek, a termést tizedelő aszályok és özönvízszerű esőzések sújtják világunkat, nem beszélve a vízbázisok és a felszíni vizek elszennyezéséből fakadó, nehezen helyreállítható károkról. Az ENSZ és a Világbank által 2016-ban létrehívott Vízügyi Elnöki Testület – melynek egyetlen európai köztársasági elnökként tagja volt Áder János is, a Budapesti Víz Világtalálkozó fővédnöke – 2018-ban elkészített jelentésében egyértelművé tette: „A víz – szó szerint – élet és halál kérdése.”

A Minden csepp számít címmel megjelent jelentés azt is leszögezi: „A tiszta ivóvízhez és szanitációhoz való általános hozzáférés a társadalom és a gazdaság fejlődésének sarokköve. A víz ugyancsak létfontosságú (egyebek között) az élelmiszer, az energia, az egészség, az ipari fejlődés, az élhető városok, természeti környezetünk és a biodiverzitás szempontjából. A vízkészleteinkre egyre nagyobb nyomás nehezedik. Azonnal cselekednünk kell. (...) Jelenleg mintegy 2,5 milliárd ember (a világ népességének 36%-a) él olyan vízhiányos régiókban, ahol a világ GDP-jének 20%-át állítják elő. Az évszázad közepére a népesség több mint fele – valamint a világ gabonatermelésének mintegy fele – vízhiánnyal fog szembenézni. A súlyos vízhiány miatt sok millió ember kényszerülhet lakóhelye elhagyására. A bővülő népesség, valamint a növekvő élelmiszer- és energiaigény csak fokozni fogja a vízhiányt.”

A víz nemcsak az élet, hanem civilizációnk fenntartható fejlődésének és békéjének forrása is.

Az egyénekre, közösségekre, vállalatokra, kormányokra és a különböző nemzetközi együttműködési fórumokra komoly felelősséget ró, hogy hatékonyan segítsék elő a víz földi életben betöltött szerepének, értékgazdagságának felismerését, és a fenntartható vízhasználattal kapcsolatos tudás mindennapi szokásainkba illesztését. Közös jövőnk érdekében a földi életben betöltött szerepéhez méltó értékének megfelelően kell megbecsülnünk ezt a pótolhatatlan és véges természeti erőforrást.

A 2019-es Budapesti Víz Világtalálkozó azoknak kínál nemzetközi találkozási pontot, akik látják és értik a közelítő bajt, s az elkötelezett deklarációkon túl a fenntartható megoldásokban is a partnerség hídjait építik.

A 21. század egyik legfontosabb és legaktuálisabb erkölcsi, társadalmi, gazdasági és politikai parancsa ugyanis így szól: megelőzni a vízválságot.

A Vízügyi Elnöki Testület társadalmi célú felhívása